۱۳۸۶ دی ۱, شنبه

22:. پوشش متعارف .:


در این پست میخواهم در مورد لزوم استفاده از پوشش مناسب ( معمولا" مانتو) برای افراد "ام تو اف" صحبت کنم.


یکی از مهمترین مراحل برای ترنس سکشوالهای "ام تو اف" شروع استفاده از پوشش و ظاهر شدن در اجتماع بعنوان یک فرد عادی جامعه میباشد و در این مرحله است که میتوان از نگاههای عجیب و شنیدن انگهای مختلف و بعضا" بی ادبانه رها شد.

کسانی که شروع به استفاده از پوشش کردند همگی از بدست آوردن آرامشی صحبت میکنند که تا به حال در کوچه و خیابان از آن کاملا" محروم بودند.

نگاه اجتماع به یک ترنس "ام تو اف" که بی حجاب در انظار عمومی ظاهر میشود نگاه چندان پسندیده ای نیست،بسیاری از افراد اجتماع از اینکه چرا او دارای چنین ظاهری است اطلاعی ندارند و به همین دلیل نیز قضاوتهای کورکورانه ای صورت میگیرد که در انتها به منحرف بودن، توهین و شاید هم به بروز رفتاری ناپسند و زشت از سوی آنها ختم شود که بهترین راه حل برای رهایی از این وضعییت بغرنج استفاده از پوشش متعارف با جامعه هست که معمولا" با واکنش تند خانواده و حتی ترد فرد ترنس سکشوال به خاطر آنچه که ریختن آبرو نامیده میشود.

اغلب خانواده ها همانند کبکی که سرش را در برف فرو کرده میمانند، بعضا" از درد و رنجی که فرزندشان در بیرون از خانه بر اثر دیدن رفتارهای عجیب و غریب و شنیدن حرفایی بس رکیک و زشت و یا خطرها یی که ممکن است هر آن گریبانشان را بگیرد بی خبرند و یا اگر آگاه تقصیر را بر گردن خود فرد می اندازند و این امر را کاملا" طبیعی جلوه میدهند.

افسردگی تنهایی و درد و رنج و غم به اصطلاح جگرگوشه خود را به حضور مستمر و مفید بهمراه پوشش متعارف و داشتن کمترین حق و حقوق شهروندی را برای فرزند خود ترجیح میدهند فرزندی که با داشتن مشکلات پیچیده و کمر شکنی که روزانه با آن سر و کار دارد دیگر تحمل شنیدن حرفها و نگاه های نامربوط را ندارد.

استفاده از پوشش مناسب نه تنها باعث از بین رفتن نگاه های سنگین و خلاصی فرد ترنس سکشوال از خطراتی که ممکن است روزانه او را در اجتماع تهدید کند میشود بلکه خود فرد نیز میتواند با اعتماد به نفس و آرامش در جامعه حضور پیدا کند و حتی این امر در درک مسئله ترنس سکشوالیزم از طرف افراد مختلفی که با آنها روبرو میشویم بسیار موثر و باعث به رسمیت شناخته شدن در جامعه میشود…


هیچ نظری موجود نیست: